Livsstil og forbrug

Den første rapport om madspild i den danske fødevaresektor er klar

Sektorsamarbejdet Danmark Mod Madspild har udgivet den første rapport, der indeholder tal og tendenser på madaffald for en række af Danmarks virksomheder. Rapporten dækker over medlemmer fra alle dele af fødevaresektoren og bestyrelsesformand Flemming Besenbacher opfordrer til, at endnu flere virksomheder slutter sig til samarbejdet.

FN har fremført, at verdens lande kasserer ca. 34 pct. al mad, som bliver produceret. En del kasseres i hjemmene og en del i virksomhederne. Dette er et problem på tværs af alle sektorer og fødevareindustrien bør i samlet flok gå forrest og anvise løsninger. Regeringen har sat et mål om at Danmark skal bidrage til halveringen af det globale madspild frem mod 2030. Det er en stor udfordring, som kræver transparens i form af konkrete tal og målinger på tværs af brancher og deling af best practice mellem virksomheder.

Frivillig indberetning giver solidt fundament for ændringer

Derfor er det en glædelig nyhed, at der nu for første gang er udgivet en samlet rapport der viser udviklingen på tværs af den danske fødevareindustris madspild. I alt har 20 af de største danske virksomheder i forskellige dele af værdikæden leveret data om deres madaffald og madspild.

Resultaterne lægges frit – og anonymt – frem i rapporten, hvor man kan følge udviklingen af madaffald samt hvor affaldet ender henne på sin rejse gennem ”madaffaldshierarkiet”. Eksempelvis har der været en stabil udvikling indenfor detail- og engroshandlen, hvor virksomhederne har formået at skære ned på mængden af madaffald. Det er netop den form for data, der kan hjælpe andre led i forsyningskæden på vej.

Det kan føles sårbart at dele data om madspild, også selvom det gøres anonymt. Ikke desto mindre, er data et nødvendigt første skridt på vejen mod et lavere madspild. Det er først når der skabes et overblik med de rette målinger af omfanget af madaffald og madspild i værdikæden, at der kan sættes effektivt ind for at begrænse det.

Stor variation i udviklingen

Rapporten indeholder detaljerede målinger mellem 2015 og 2020, som allerede nu giver os et overblik over udviklingen i madspild og madaffald:

  • Der har været store udsving mellem 2015 og 2020. Industrien har haft et fald i mængden af madspild og madaffald frem mod 2019, efterfulgt af stigning mod 2020. Derfor er det vigtigt at holde øje med fremtidig udvikling i de næste rapporter.
  • Der er stor variation blandt medlemmer, hvor lidt over halvdelen har et fald i mængden af madaffald mens. andres stiger. Mange af de virksomheder, der genererer mere madaffald, er også blevet bedre til at håndtere det undervejs i undersøgelsen.
  • Endelig, så ender ca. 61 pct. af kasserede fødevarer som dyrefoder eller til andre nyttige formål. Størstedelen af den resterende mængde ender hos et biogasanlæg, således at madaffaldet bidrager til grøn energi, og dermed stadig bliver udnyttet.

Disse pointer er vigtige for vores forståelse af, hvordan situationen har udviklet sig i fødevaresektoren og hvorhenne der skal sættes ind for at bidrage til færre mængder madaffald og madspild. Rapportens målinger viser med tydelighed, at den store variation i udviklingen af affaldsmængder kræver sektorspecifikke løsninger, som adresserer udfordringer i afgrænsede dele af værdikæden. Produktionen og detailledet har, med andre ord, forskellige udfordringer. Der er flere sektorer, som har gang i en vigtig og succesfuld transformation i forhold til hvordan madspild og madaffald undgås samt håndteres. Samtidig, så står det også klart, at der er lang vej endnu til at nå målet om halvering af madaffaldet for sektoren. Det vil derfor blive endnu mere interessant at følge fremtidige rapporter for at se, hvordan samarbejde på tværs af sektoren kan hjælpe med at skabe en klar nedadgående tendens.

”Jeg er oprigtig stolt af vores første statusrapport for Danmark Mod Madspild. Den viser både virkelig gode takter og selvfølgelig også at der skal mere til. 

Men vigtigst af alt, så viser den en række af Danmarks modigste virksomheder, der i fællesskab påtager sig et ansvar på vegne af en hel sektor. De er gået med i den frivillige aftale helt fra starten, hvor alting er svært; de har lagt hånden på kogepladen i ambitionen om ikke bare at reducere sit eget madspild, men sektorens; og endelig står de skulder ved skulder om det fælles resultat. Og kæmper videre. De er ægte pionerer”, fortællerFlemming Besenbacher, bestyrelsesformand i tænketanken ONETHIRD, som faciliterer Danmark Mod Madspild.

Større samarbejde i sektoren for større effekter

Danmark Mod Madspild har medlemmer fra alle dele af værdikæden i den danske fødevareindustri, men der er brug for endnu flere samarbejdspartnere hvis vi skal i mål inden 2030. Først og fremmest er der brug for et større omfang af registrering, og en større del af fødevareværdikæden skal afdækkes i de kommende rapporter. Når flere virksomheder er med til at samarbejde åbent om at mindske madaffaldet hjælper det med at komme hurtigere og mere effektivt i mål. Danmark Mod Madspild ønsker at afdække så meget af fødevaresektoren som muligt, og derfor er alle danske virksomheder i værdikæden velkomne til at melde sig under fanerne.

Kommentarer