ESG og klima: Fokus på bæredygtighed er blevet en prioritet

De seneste år har set en stigende opmærksomhed på klimaforandringer og miljømæssige sociale og styringsmæssige faktorer i investeringer og virksomhedsstyring. Denne udvikling har ført til en øget fokus på ESG – Environmental Social and Governance – som en integreret tilgang til virksomhedsstyring og investering.

Den øgede fokus på ESG skyldes en voksende erkendelse af at virksomheder og investorer spiller en stor rolle i at påvirke miljøet og samfundet omkring os. Forbrugere og investorer er blevet mere bevidste om de produkter de køber og de virksomheder de investerer i og kræver i stigende grad at disse virksomheder tager ansvar for deres påvirkning på miljøet og samfundet.

Samtidig har klimaforandringerne nået et kritisk punkt og mange eksperter mener at vi har brug for en global indsats for at reducere vores påvirkning af miljøet og skabe en mere bæredygtig fremtid.

ESG er vigtig faktor for investorer

Som svar på disse udfordringer har virksomheder og investorer i stigende grad taget hensyn til ESG-faktorer i deres beslutninger. Investorer ser ESG som en måde at reducere risikoen og øge afkastet på deres investeringer da virksomheder der tager ansvar for deres påvirkning på miljøet og samfundet ofte har bedre langsigtede udsigter og er mere modstandsdygtige over for risici.

Se mere https://esg-smartboard.com/faq/

Virksomheder der integrerer ESG-faktorer i deres forretningsmodel kan også opnå en konkurrencefordel ved at tiltrække og fastholde medarbejdere og kunder der ønsker at handle i overensstemmelse med deres værdier.

Den øgede opmærksomhed på ESG og klima har også ført til en stigning i bæredygtige investeringer herunder grønne obligationer og fonde. Disse investeringer har til formål at finansiere bæredygtige projekter der reducerer vores påvirkning af miljøet og skaber en mere bæredygtig fremtid.

Men selvom der er sket fremskridt i retning af en mere bæredygtig fremtid er der stadig lang vej at gå. Mange virksomheder har stadig ikke integreret ESG i deres forretningsmodel og der er stadig mange investorer der ikke tager hensyn til ESG-faktorer i deres beslutninger.

Vi har brug for en global indsats for at skabe en mere bæredygtig fremtid og det kræver at alle parter tager ansvar og handler i overensstemmelse med deres værdier og overbevisninger.

Se mere https://esg-smartboard.com

Kommentarer