Samfund

Flere unge kommer i arbejde eller under uddannelse i Allerød Kommune

SVM-regeringen har lagt stor vægt på, at unge borgere i aldersgruppen 16-24 år skal i arbejde eller i uddannelse.

Det går generelt fremad med at få unge mellem 16 og 24 år i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Det viser en opgørelse, som mediet NB-Kommune har udarbejdet på baggrund af friske tal fra Danmarks Statistik.

Opgørelsen, der er udarbejdet for alle kommuner viser, at det i perioden fra 2017 til 2021 er lykkes at få andelen af unge uden for beskæftigelse eller uddannelse ned fra et gennemsnit på knap 10,5 procent til 8,5 procent. Det svarer til et fald på to procentpoint.

Denne særlige gruppe af unge kaldes for NEET-borgere, som står for Not in Employment, Education or Training, og dækker altså over 16-24-årige, som hverken er i uddannelse, job eller træning og aktivering.

I Allerød Kommune er andelen af unge uden for beskæftigelse eller uddannelse faldet fra 8,4 procent i 2017 til 8,1 procent i 2021, hvilket er et fald på -0,3 procentpoint.

I hele tal var der i 2017 i Allerød Kommune 210 unge i aldersgruppen 16-24 år som ikke var i arbejde eller uddannelse. Det tal var i 2021 faldet til 185 unge.

Tallene er særligt interessante, fordi SVM-regeringen har lagt stor vægt på, at unge borgere i aldersgruppen skal i arbejde eller i uddannelse. Den tidligere S-regering nedsatte en kommission, der skulle komme med forslag til, hvordan man fik nedbragt tallene. Deres anbefalinger forventes at blive offentliggjort i maj i år.

Se tallene fra alle kommuner her:

Kommentarer