Debat og politik

Nordsjællands planteskoler rammes af højere gebyrer

Af Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti

Medlem af Folketinget, Nordsjællands Storkreds

I Det Konservative Folkeparti er vi generelt ikke glade for gebyrer. Og slet ikke stigende gebyrer, som rammer vores virksomheder og dets kunder.

Derfor er jeg også ked af, at de nordsjællandske planteskoler nu skal udsættes for en gebyrstigning, fordi landbrugsstyrelsen ikke har haft styr på økonomien.

Kort fortalt handler det om, at staten sætter gebyret op på deres kontroller, når de besøger planteskolerne rundt omkring. Og der er desværre ikke tale om en stigning på et par hundrede kroner. Nej, Staten præsenterer nu vores planteskoler for en gebyrstigning på helt op til 212 procent!

Det skal en lille planteskoleejer betale mere, når den såkaldte avls- og omsætningskontrol kommer på besøg. Det er den kontrol som skal sikre, at avlen af planterne sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom.

Hvorfor?

Fordi at Landsbrugsstyrelsen har estimeret forkerte takster de seneste år, når de tager penge for deres kontroller.

Jeg finder det dybt urimeligt, at staten nu vil have planteskolerne til at betale næsten 5.000 kroner mere for hver kontrol, fordi deres kontroller de sidste par år har givet underskud. Det må man kunne løse på en anden måde end at sende regningen ud til de erhvervsdrivende.

Tidligere i år kontaktede jeg derfor ministeren for at få en forklaring på denne urimelig gebyrstigning, og der var da lidt at glæde sig over i svaret. For her bider ministeren i det sure æble og anerkender, at der ér tale om betydelige gebyrstigninger og at han vil undersøge muligheden for at håndtere omkostningsniveauet på anden vis.

Måske ministeren også kan se det helt urimelige i, at en planteskole i for eksempel Fredensborg nu får en gebyrstigning på 212 procent. Det er ikke rimeligt overfor små erhvervsdrivende at pålægge så store stigninger, der kan give økonomiske udfordringer. Vi skal støtte vores planteskoler – ikke nedbryde dem med eksplosive gebyrer.

Dette sammenholdt med at kontrollen kun i få tilfælde finder kritisable tilfælde understreger nødvendigheden af at få undersøgt muligheden for andre løsninger – eksempelvis at omlægge tilsynet eller lempe tilsynspresset. Det er det eneste rigtige at gøre.

Ministeren har lovet en løsning allerede i denne måned. Det vil jeg holde ham op på. Tak til det lokale erhvervsliv for at gøre mig opmærksomme på denne urimelige sag.

Kommentarer